Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Те Дже Зираат Банк - Срочен депозит - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.78 %
Общо изплатени
5,042.50 BGN
Сума на лихвата
42.50 BGN
Данък върху лихвата
3.40 BGN
Нетно изплатени
5,039.10 BGN
Код на продукта
DP000977