Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

ЦКБ - "Депозит+" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.16 %
Общо изплатени
5,008.87 BGN
Сума на лихвата
8.87 BGN
Данък върху лихвата
0.72 BGN
Нетно изплатени
5,008.15 BGN
Код на продукта
DP000307