Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Интернешънъл Асет Банк - Срочен депозит - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.37 %
Общо изплатени
5,020.00 BGN
Сума на лихвата
20.00 BGN
Данък върху лихвата
1.60 BGN
Нетно изплатени
5,018.40 BGN
Код на продукта
DP000278