Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Експресбанк - SG Гарант BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.05 %
Общо изплатени
5,002.50 BGN
Сума на лихвата
2.50 BGN
Данък върху лихвата
0.20 BGN
Нетно изплатени
5,002.30 BGN
Код на продукта
DP000651