Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

ТБ Д Банк - Промоционален депозит "Предимство" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.83 %
Общо изплатени
5,045.00 BGN
Сума на лихвата
45.00 BGN
Данък върху лихвата
3.60 BGN
Нетно изплатени
5,041.40 BGN
Код на продукта
DP000938