Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Златна възраст" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.46 %
Общо изплатени
5,025.00 BGN
Сума на лихвата
25.00 BGN
Данък върху лихвата
2.00 BGN
Нетно изплатени
5,023.00 BGN
Код на продукта
DP000419