Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

ТБ Д Банк - Промоционален "ВИП Депозит" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.64 %
Общо изплатени
5,035.00 BGN
Сума на лихвата
35.00 BGN
Данък върху лихвата
2.80 BGN
Нетно изплатени
5,032.20 BGN
Код на продукта
DP000940