Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Изкушение 3" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.21 %
Общо изплатени
5,011.25 BGN
Сума на лихвата
11.25 BGN
Данък върху лихвата
0.90 BGN
Нетно изплатени
5,010.35 BGN
Код на продукта
DP000685