Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Fibank - Златни години BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.46 %
Общо изплатени
5,024.96 BGN
Сума на лихвата
24.96 BGN
Данък върху лихвата
2.04 BGN
Нетно изплатени
5,022.92 BGN
Код на продукта
DP000230