Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Fibank - Малечко Палечко BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.55 %
Общо изплатени
5,030.00 BGN
Сума на лихвата
30.00 BGN
Данък върху лихвата
2.40 BGN
Нетно изплатени
5,027.60 BGN
Код на продукта
DP000292