Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Fibank - Депозит "Доходна сметка" при ежемесечни постъпления по сметка от 500 до 1500 лв. - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.60 %
Общо изплатени
5,032.50 BGN
Сума на лихвата
32.50 BGN
Данък върху лихвата
2.60 BGN
Нетно изплатени
5,029.90 BGN
Код на продукта
DP000980