Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Инвестбанк - Стандартен депозит - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.41 %
Общо изплатени
5,022.50 BGN
Сума на лихвата
22.50 BGN
Данък върху лихвата
1.80 BGN
Нетно изплатени
5,020.70 BGN
Код на продукта
DP000233