Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Интернешънъл Асет Банк - Авансов депозит "Асет 6+" - BGN

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 9/11/2018
  • Детайли
Ефективна Годишна Лихва
0.09 %
Код на продукта
DP000368
Депозирана сума
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Нетно изплатени
1
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,00

2
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,00

3
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,00

4
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,00

5
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,00

6
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

2,50

Данък върху лихвата

0,20

Нетно изплатени

5 002,30

7
Депозирана сума
5 002,30
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 002,30

8
Депозирана сума
5 002,30
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 002,30

9
Депозирана сума
5 002,30
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 002,30

10
Депозирана сума
5 002,30
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 002,30

11
Депозирана сума
5 002,30
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 002,30

12
Депозирана сума
5 002,30
Вноска лихва

2,50

Данък върху лихвата

0,20

Нетно изплатени

5 004,60