Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

ЦКБ - "Депозит+" - BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 11/20/2017
  • Детайли
Ефективна Годишна Лихва
0.16 %
Код на продукта
DP000307
Депозирана сума
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Нетно изплатени
1
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,21

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

2
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,21

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

3
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,33

Данък върху лихвата

0,03

Нетно изплатени

5 000,00

4
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,42

Данък върху лихвата

0,03

Нетно изплатени

5 000,00

5
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,42

Данък върху лихвата

0,03

Нетно изплатени

5 000,00

6
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,62

Данък върху лихвата

0,05

Нетно изплатени

5 000,00

7
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,83

Данък върху лихвата

0,07

Нетно изплатени

5 000,00

8
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,83

Данък върху лихвата

0,07

Нетно изплатени

5 000,00

9
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,04

Данък върху лихвата

0,08

Нетно изплатени

5 000,00

10
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,25

Данък върху лихвата

0,10

Нетно изплатени

5 000,00

11
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,25

Данък върху лихвата

0,10

Нетно изплатени

5 000,00

12
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,46

Данък върху лихвата

0,12

Нетно изплатени

5 008,15