Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

ТБ Д Банк - Шестмесечен депозит "Бъди богат" - BGN

  • Банка: Търговска банка Д
  • Последна промяна: 4/22/2019
  • Детайли
Ефективна Годишна Лихва
0.37 %
Код на продукта
DP000472
Депозирана сума
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Нетно изплатени
1
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,21

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

2
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,21

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

3
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,25

Данък върху лихвата

0,10

Нетно изплатени

5 000,00

4
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,25

Данък върху лихвата

0,10

Нетно изплатени

5 000,00

5
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

3,54

Данък върху лихвата

0,28

Нетно изплатени

5 000,00

6
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

3,54

Данък върху лихвата

0,28

Нетно изплатени

5 009,20

7
Депозирана сума
5 009,20
Вноска лихва

0,21

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 009,20

8
Депозирана сума
5 009,20
Вноска лихва

0,21

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 009,20

9
Депозирана сума
5 009,20
Вноска лихва

1,25

Данък върху лихвата

0,10

Нетно изплатени

5 009,20

10
Депозирана сума
5 009,20
Вноска лихва

1,25

Данък върху лихвата

0,10

Нетно изплатени

5 009,20

11
Депозирана сума
5 009,20
Вноска лихва

3,55

Данък върху лихвата

0,28

Нетно изплатени

5 009,20

12
Депозирана сума
5 009,20
Вноска лихва

3,55

Данък върху лихвата

0,28

Нетно изплатени

5 018,42