Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Fibank - 12-месечен свободен депозит BGN

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 4/25/2019
  • Детайли
Ефективна Годишна Лихва
0.28 %
Код на продукта
DP000702
Депозирана сума
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Нетно изплатени
1
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,42

Данък върху лихвата

0,03

Нетно изплатени

5 000,00

2
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,42

Данък върху лихвата

0,03

Нетно изплатени

5 000,00

3
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,42

Данък върху лихвата

0,03

Нетно изплатени

5 000,00

4
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,42

Данък върху лихвата

0,03

Нетно изплатени

5 000,00

5
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,83

Данък върху лихвата

0,07

Нетно изплатени

5 000,00

6
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,83

Данък върху лихвата

0,07

Нетно изплатени

5 000,00

7
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,25

Данък върху лихвата

0,10

Нетно изплатени

5 000,00

8
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,25

Данък върху лихвата

0,10

Нетно изплатени

5 000,00

9
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,25

Данък върху лихвата

0,10

Нетно изплатени

5 000,00

10
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,67

Данък върху лихвата

0,13

Нетно изплатени

5 000,00

11
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

2,08

Данък върху лихвата

0,17

Нетно изплатени

5 000,00

12
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

4,17

Данък върху лихвата

0,33

Нетно изплатени

5 013,82