Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

ПроКредит - Стандартен депозит - BGN

  • Банка: ПроКредит Банк
  • Последна промяна: 5/9/2019
  • Детайли
  • Задължително условие по депозита е ползване на разплащателна сметка, включваща услуги, с месечна такса 10 BGN.
Ефективна Годишна Лихва
0.92 %
Код на продукта
DP000121
Депозирана сума
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Нетно изплатени
1
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

4,17

Данък върху лихвата

0,33

Нетно изплатени

5 000,00

2
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

4,17

Данък върху лихвата

0,33

Нетно изплатени

5 000,00

3
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

4,17

Данък върху лихвата

0,33

Нетно изплатени

5 000,00

4
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

4,17

Данък върху лихвата

0,33

Нетно изплатени

5 000,00

5
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

4,17

Данък върху лихвата

0,33

Нетно изплатени

5 000,00

6
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

4,17

Данък върху лихвата

0,33

Нетно изплатени

5 000,00

7
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

4,17

Данък върху лихвата

0,33

Нетно изплатени

5 000,00

8
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

4,17

Данък върху лихвата

0,33

Нетно изплатени

5 000,00

9
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

4,17

Данък върху лихвата

0,33

Нетно изплатени

5 000,00

10
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

4,17

Данък върху лихвата

0,33

Нетно изплатени

5 000,00

11
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

4,17

Данък върху лихвата

0,33

Нетно изплатени

5 000,00

12
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

4,17

Данък върху лихвата

0,33

Нетно изплатени

5 046,08