Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

ТБ Д Банк - Едногодишен депозит "Бъди богат" - BGN

  • Банка: Търговска банка Д
  • Последна промяна: 4/22/2019
  • Детайли
Ефективна Годишна Лихва
0.51 %
Код на продукта
DP000913
Депозирана сума
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Нетно изплатени
1
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,21

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

2
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,21

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

3
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,42

Данък върху лихвата

0,03

Нетно изплатени

5 000,00

4
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,42

Данък върху лихвата

0,03

Нетно изплатени

5 000,00

5
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,67

Данък върху лихвата

0,13

Нетно изплатени

5 000,00

6
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,67

Данък върху лихвата

0,13

Нетно изплатени

5 000,00

7
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

3,12

Данък върху лихвата

0,25

Нетно изплатени

5 000,00

8
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

3,12

Данък върху лихвата

0,25

Нетно изплатени

5 000,00

9
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

3,54

Данък върху лихвата

0,28

Нетно изплатени

5 000,00

10
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

3,54

Данък върху лихвата

0,28

Нетно изплатени

5 000,00

11
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

5,00

Данък върху лихвата

0,40

Нетно изплатени

5 000,00

12
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

5,00

Данък върху лихвата

0,40

Нетно изплатени

5 025,70