Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

ОББ - Депозит "На разположение" BGN

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 8/7/2018
  • Детайли
Ефективна Годишна Лихва
0.06 %
Код на продукта
DP000842
Депозирана сума
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Нетно изплатени
1
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,29

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

2
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,29

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

3
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,29

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

4
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,29

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

5
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,29

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

6
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,29

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

7
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,29

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

8
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,29

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

9
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,29

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

10
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,29

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

11
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,29

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

12
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,29

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 003,24