Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Алианц Банк България - Депозит "Три напред" - BGN

  • Банка: "Алианц Банк България"
  • Последна промяна: 1/10/2017
  • Детайли
Ефективна Годишна Лихва
0.09 %
Код на продукта
DP000579
Депозирана сума
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Нетно изплатени
1
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,00

2
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,00

3
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,12

Данък върху лихвата

0,01

Нетно изплатени

5 000,11

4
Депозирана сума
5 000,11
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,11

5
Депозирана сума
5 000,11
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,11

6
Депозирана сума
5 000,11
Вноска лихва

1,25

Данък върху лихвата

0,10

Нетно изплатени

5 001,26

7
Депозирана сума
5 001,26
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 001,26

8
Депозирана сума
5 001,26
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 001,26

9
Депозирана сума
5 001,26
Вноска лихва

3,13

Данък върху лихвата

0,25

Нетно изплатени

5 004,14

10
Депозирана сума
5 004,14
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 004,14

11
Депозирана сума
5 004,14
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 004,14

12
Депозирана сума
5 004,14
Вноска лихва

0,13

Данък върху лихвата

0,01

Нетно изплатени

5 004,26