Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Общинска банка - Срочен депозит "Възход" - BGN

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 6/21/2019
  • Детайли
Ефективна Годишна Лихва
0.22 %
Код на продукта
DP000613
Депозирана сума
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Нетно изплатени
1
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,00

2
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,00

3
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,62

Данък върху лихвата

0,05

Нетно изплатени

5 000,57

4
Депозирана сума
5 000,57
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,57

5
Депозирана сума
5 000,57
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,57

6
Депозирана сума
5 000,57
Вноска лихва

2,50

Данък върху лихвата

0,20

Нетно изплатени

5 002,87

7
Депозирана сума
5 002,87
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 002,87

8
Депозирана сума
5 002,87
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 002,87

9
Депозирана сума
5 002,87
Вноска лихва

3,75

Данък върху лихвата

0,30

Нетно изплатени

5 006,32

10
Депозирана сума
5 006,32
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 006,32

11
Депозирана сума
5 006,32
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 006,32

12
Депозирана сума
5 006,32
Вноска лихва

5,01

Данък върху лихвата

0,40

Нетно изплатени

5 010,93