Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Изкушение 1" - BGN

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 9/11/2018
  • Детайли
Ефективна Годишна Лихва
0.17 %
Код на продукта
DP000640
Депозирана сума
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Нетно изплатени
1
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,21

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

2
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,29

Данък върху лихвата

0,02

Нетно изплатени

5 000,00

3
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,42

Данък върху лихвата

0,03

Нетно изплатени

5 000,00

4
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,50

Данък върху лихвата

0,04

Нетно изплатени

5 000,00

5
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,62

Данък върху лихвата

0,05

Нетно изплатени

5 000,00

6
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,71

Данък върху лихвата

0,06

Нетно изплатени

5 000,00

7
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,83

Данък върху лихвата

0,07

Нетно изплатени

5 000,00

8
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,92

Данък върху лихвата

0,07

Нетно изплатени

5 000,00

9
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,04

Данък върху лихвата

0,08

Нетно изплатени

5 000,00

10
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,12

Данък върху лихвата

0,09

Нетно изплатени

5 000,00

11
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,25

Данък върху лихвата

0,10

Нетно изплатени

5 000,00

12
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

1,46

Данък върху лихвата

0,12

Нетно изплатени

5 008,62