Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Интернешънъл Асет Банк - Авансов депозит "Асет 3+" - BGN

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 9/11/2018
  • Детайли
Ефективна Годишна Лихва
0.05 %
Код на продукта
DP000415
Депозирана сума
Вноска лихва
Данък върху лихвата
Нетно изплатени
1
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,00

2
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,00

3
Депозирана сума
5 000,00
Вноска лихва

0,62

Данък върху лихвата

0,05

Нетно изплатени

5 000,57

4
Депозирана сума
5 000,57
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,57

5
Депозирана сума
5 000,57
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 000,57

6
Депозирана сума
5 000,57
Вноска лихва

0,63

Данък върху лихвата

0,05

Нетно изплатени

5 001,15

7
Депозирана сума
5 001,15
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 001,15

8
Депозирана сума
5 001,15
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 001,15

9
Депозирана сума
5 001,15
Вноска лихва

0,63

Данък върху лихвата

0,05

Нетно изплатени

5 001,73

10
Депозирана сума
5 001,73
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 001,73

11
Депозирана сума
5 001,73
Вноска лихва

0,00

Данък върху лихвата

0,00

Нетно изплатени

5 001,73

12
Депозирана сума
5 001,73
Вноска лихва

0,63

Данък върху лихвата

0,05

Нетно изплатени

5 002,31