Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  
Банка
Име на депозита
ЕГЛ
Минимална сума
вид лихва
Заявка
Банка
ЕГЛ

0.46%

Минимална сума

2 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.64%

Минимална сума

0,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.92%

Минимална сума

5 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.83%

Минимална сума

2 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.78%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка

Съвети - Срочен депозит

Форум MoitePari

Банка
ЕГЛ

0.78%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.78%

Минимална сума

1 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.74%

Минимална сума

1 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.69%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.60%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.60%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.55%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.55%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.55%

Минимална сума

вид лихва

Променлива

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.51%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.51%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.46%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.46%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.46%

Минимална сума

вид лихва

Променлива

Заявка
ЕГЛ

0.41%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.37%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.37%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.37%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.37%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.32%

Минимална сума

2 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.32%

Минимална сума

вид лихва

Променлива

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.28%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Променлива

Заявка
ЕГЛ

0.28%

Минимална сума

1 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.28%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.28%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.25%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.25%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.23%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.22%

Минимална сума

50,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.21%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.21%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.18%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.18%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.17%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.16%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.14%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.14%

Минимална сума

50,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.14%

Минимална сума

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.14%

Минимална сума

1 000,01

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.14%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.13%

Минимална сума

3 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.09%

Минимална сума

5 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.09%

Минимална сума

1 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.09%

Минимална сума

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.09%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Променлива

Заявка
ЕГЛ

0.09%

Минимална сума

500,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.07%

Минимална сума

1 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.06%

Минимална сума

3 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.05%

Минимална сума

5 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.05%

Минимална сума

1 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.05%

Минимална сума

200,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.05%

Минимална сума

50,00

вид лихва

Променлива

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.05%

Минимална сума

1 000,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.05%

Минимална сума

100,00

вид лихва

Променлива

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.05%

Минимална сума

250,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Име на депозита
ЕГЛ

0.05%

Минимална сума

250,00

вид лихва

Фиксирана

Заявка