ФОРУМ

 

ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА е финансов форум за малкия и среден бизнес у нас, представящ възможности за кредитиране от банкови и небанкови институции, актуални Европейски програми и процедури, риск, проблеми и решения. Той осъществява директен контакт между компаниите и финансовите институции и спестява време от проучвания, като предоставя множество възможности едновременно.

Къде? – Capital Fort,1784 7-ми километър, София

За кого е подходящ форумът? Ако Вие сте предприемач, изпълнителен директор, финансов мениджър, финансист, счетоводител на малка или средна по големина фирма, то ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА е създаден за да бъде полезен на Вас.

Семинар:  лекции ще изнесат доказани финансови експерти за различните източници за финансиране на МСП. Ще се проведат панелни дискусии за проблемите по процедурите, ще намираме решения, ще даваме възможност за въпроси и отговори. Част от темите ще са за:

  • стандартно банково финансиране;
  • финансиране по насърчителни програми;
  • дялово финансиране, лизинг, факторинг, финансиране от небанкови институции;
  • финансиране по Европейски проекти и други.

Изложбена част: По време на семинара пред залата ще има щандове на партниращите финансови институции, където ще можете още на място да направите частна консултация, да Ви бъде разрешен казус или да вземете избраната от Вас оферта, подсказано Ви от семинарната част, че това е най-доброто решение за Вашия бизнес.

Участието във форума е безплатно, но се изисква задължителна регистрация