Ипотечен кредит - резултати от търсенето:

Алианц Банк България - Кредит "Жилище" с ползване на дебитна карта, интернет банкиране и SMS известяване, без превод на работна заплата - EUR

  • Банка: "Алианц Банк България"
  • Последна промяна: 9/1/2017
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя
- За срок от 5 до 20 г. - 5.40%
- За срок от 20 до 30 г. - 5.65%

При ограничена отговорност на кредитополучателя
- За срок от 5 до 20 г. - 8.20%
- За срок от 20 до 30 г. - 8.45%

Възможна отстъпка до 0,50% при рефинансиране
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6-месечен EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML001068