Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Алианц Банк България - Кредит "Жилище" с ползване на дебитна карта, интернет банкиране и SMS известяване, с превод на работна заплата - EUR

  • Банка: "Алианц Банк България"
  • Последна промяна: 10/3/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя
- За срок от 5 до 20 г. - 4.40%
- За срок от 20 до 30 г. - 4.65%

При ограничена отговорност на кредитополучателя
- За срок от 5 до 20 г. - 7.20%
- За срок от 20 до 30 г. - 7.45%

При отказ на клиента да получи кредитна карта – 0.25% надбавка за целия срок на кредита
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6-месечен EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML000256