Резултати от търсене:

Алианц Банк България - Специален ипотечен кредит с ползване на дебитна, кредитна карта, интернет банкиране и SMS известяване, с превод на работна заплата - BGN

  • Банка: "Алианц Банк България"
  • Последна промяна: 7/5/2018
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 3,50%

При ограничена отговорност на кредитополучателя
- За срок от 5 до 20 г. - 8.10%
- За срок от 20 до 30 г. - 8.35%

При отказ на клиента да получи кредитна карта – 0.25% надбавка за целия срок на кредита
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Базов депозитен индекс за физически лица
Код на продукта
ML001401