Резултати от търсене:

Алианц Банк България - Универсален ипотечен кредит с ползване на дебитна карта, интернет банкиране и SMS известяване, без превод на работна заплата - BGN

  • Банка: "Алианц Банк България"
  • Последна промяна: 7/5/2018
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 6.85%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 10.10%

При рефинансиране на ипотечни кредити за минимум 50% от размера на новоотпускания кредит е възможно прилагане на допълнителна отстъпка до 0.40%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Базов депозитен индекс за физически лица
Код на продукта
ML001070