Ипотечен кредит - резултати от търсенето:

Алианц Банк България - Универсален ипотечен кредит с ползване на дебитна карта, интернет банкиране и SMS известяване, с превод на работна заплата - EUR

  • Банка: "Алианц Банк България"
  • Последна промяна: 9/1/2017
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 5.85%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 9.10%

При рефинансиране на ипотечни кредити за минимум 50% от размера на новоотпускания кредит е възможно прилагане на допълнителна отстъпка до 0.40%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6-месечен EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML000812