Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

БАКБ - Ипотечен кредит „Сбъдната мечта“ за клиенти с доходи над 1400 лв. - EUR

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 8/27/2019
Договорена лихва
2.95 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Променливия лихвен процент е формиран като сбор от 6 мес. EURIBOR и фиксирана надбавка.
Код на продукта
ML001557