Ипотечен кредит - резултати от търсенето:

БАКБ - Преференциален ипотечен кредит за покупка на имот, чието строителство е финансирано от БАКБ или е собственост на БАКБ (или нейно дъщерно дружество) - BGN

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 10/17/2018
Договорена лихва
3.40 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Променливия лихвен процент е формиран като сбор от ОЛП на БНБ и фиксирана надбавка.
Код на продукта
ML001426