Резултати от търсене:

БАКБ - Промоционален ипотечен кредит „Сбъдната мечта“ - BGN

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 7/5/2018
Договорена лихва
3.00 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Променливия лихвен процент е формиран като сбор от ОЛП на БНБ и фиксирана надбавка.
Служебен номер
ML001747