Резултати от търсене:

БАКБ - Промоционален ипотечен кредит „Сбъдната мечта“ - EUR

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 10/17/2018
Договорена лихва
2.70 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Променливия лихвен процент е формиран като сбор от 6 мес. EURIBOR и фиксирана надбавка.
Код на продукта
ML001748