Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

БАКБ - Сбъдната мечта - BGN

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 8/27/2019
Договорена лихва
2.70 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Променливия лихвен процент е формиран като сбор от ОЛП на БНБ и фиксирана надбавка.
Код на продукта
ML001747