Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Банка ДСК - Жилищен кредит за покупка с фиксирана лихва за 3 години - EUR

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 5/15/2019
Договорена лихва
3.99 %
Договорена лихва
Фиксирана за първите 3 г.

Посоченият лихвен процент е примерен, като се определя индивидуално в диапазона 3,50% - 4,99% в заивсимост от профила на клиента, вида и параметрите на кредита.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6M EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML000197