Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Банка ДСК - Жилищен кредит за покупка с фиксирана лихва за 5 години - BGN

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 5/15/2019
Договорена лихва
4.19 %
Договорена лихва
Фиксирана за първите 5 г.

Посоченият лихвен процент е примерен, като се определя индивидуално в диапазона 3,70% - 5,19% в заивсимост от профила на клиента, вида и параметрите на кредита.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка
Код на продукта
ML000200