Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Банка Пиреос България - Жилищен кредит с фиксиран лихвен процент за първите 3 години с превод на работна заплата, сключване на застраховка Живот - BGN

  • Банка: Банка Пиреос България
  • Последна промяна: 7/24/2019
Договорена лихва
3.95 %
Договорена лихва
от 3% до 3,95% фиксиран годишен лихвен процент за първите 3 години от срока на кредита

от 3% до 3,95% променлив годишен лихвен процент след изтичане на 3 години от датата на усвояване на кредита.

Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) + надбавка
Код на продукта
ML001711