Ипотечен кредит - резултати от търсенето:

Банка Пиреос България - Жилищен кредит с лихва от 3,00%, с превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Банка Пиреос България
  • Последна промяна: 1/11/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя:
До 20 г. - 3.00%
Над 20 г. - 310%

При ограничена отговорност на кредитополучателя - лихвата се завишава с 5 пункта.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) + надбавка
Код на продукта
ML001447