Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Банка Пиреос България - Потребителски кредит с ипотека с фиксирана лихва за първите 3 години - BGN

  • Банка: Банка Пиреос България
  • Последна промяна: 7/24/2019
Договорена лихва
4.45 %
Договорена лихва
4,45% фиксиран годишен лихвен процент за първите 3 години от срока на кредита

4,45% променлив годишен лихвен процент след изтичане на 3 години от датата на усвояване на кредита.

Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) + надбавка
Код на продукта
ML000359