Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

ЦКБ - Жилищен кредит "ДОМ ЗА ТЕБ", с превод на работна заплата, за кредитоискатели с максималния осигурителен доход - EUR

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 3/28/2019
Договорена лихва
ВРЛП + надбавка

При пълна отговорност на кредитополучателя - от 2,80%

Посочения лихвен процент се прилага при
- ползване на допълнителни продукти
- клиенти с нетен доход над 3000лв.;
- отрасловата принадлежност на работодателя.

При неизпъление на посочените условия, лихвата се завишава на 3.20% При ограничена отговорност на кредитополучателя - 5,00% - не се ползват допълнителни отстъпки.
Вид лихва
Променлива лихва
Код на продукта
ML001742