Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

ЦКБ - Жилищен кредит "ДОМ ЗА ТЕБ", с превод на работна заплата, за кредитоискатели с осигурителен доход до 900 лв. - BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 10/1/2019
Договорена лихва
ВРЛПик + надбавка

При пълна отговорност на кредитополучателя - 2,80%

Посочения лихвен процент се прилага при:
- ползване на допълнителни продукти
- финансиране до 85% (LTV), общ осигурителен доход над 1 500 лв., или доказан общ месечен доход над 2 000 лв.;
- в зависимост от отрасловата принадлежност на работодателя.

При неизпъление на едно или повече от посочените условия, лихвата се завишава в съответствие с процентната тежест на неизпълненото условие. При невъзможност за изпълнение - лихвата се завишава на 3.30%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 5,00% - не се ползват допълнителни отстъпки.
Вид лихва
Променлива лихва
Код на продукта
ML001771