Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

ЦКБ - Жилищен кредит "ДОМ ЗА ТЕБ", с превод на работна заплата, за кредитоискатели с осигурителен доход до 900 лв. вкл. - EUR

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 3/28/2019
Договорена лихва
ВРЛП + надбавка

При пълна отговорност на кредитополучателя - 3,50%

При възможност на Кредитоискателя да отговори на заложените от Банката условия, лихвеният процент подлежи на промяна:
- ползване на допълнителни продукти;
- финансиране до 80% (LTV) или доказан нетен доход мин. 3000 лв.;
- отрасловата принадлежност на работодателя.

При ограничена отговорност на кредитополучателя - 5,00% - не се ползват допълнителни отстъпки.
Вид лихва
Променлива лихва
Код на продукта
ML001772