Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

ЦКБ - Жилищен кредит "ДОМ ЗА ТЕБ", с превод на работна заплата, за кредитоискатели с осигурителен доход над 2000 лв - EUR

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 3/28/2019
Договорена лихва
ВРЛП + надбавка

При пълна отговорност на кредитополучателя - от 2,90%

Посочения лихвен процент се прилага при
- ползване на допълнителни продукти
- финансиране до 80% (LTV) или доказан нетен доход мин. 3000лв.;
- отрасловата принадлежност на работодателя.

При неизпъление на посочените условия, лихвата се завишава на 3.20% При ограничена отговорност на кредитополучателя - 5,00% - не се ползват допълнителни отстъпки.
Вид лихва
Променлива лихва
Код на продукта
ML001787