Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

ЦКБ - Жилищен кредит "ВЪЗМОЖНОСТ", за текущи нужди, с превод на работна заплата, за кредитоискатели с осигурителен доход до 1500 лв. - BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 9/30/2019
Договорена лихва
ВРЛПик + надбавка

При пълна отговорност на кредитополучателя - от 2,85%

Посочения лихвен процент се прилага при
- ползване на допълнителни продукти
- финансиране до 85% (LTV), общ осигурителен доход над 1 500 лв., или доказан общ месечен доход над 2 000 лв.;

При неизпъление на посочените условия, лихвата се завишава на 3.20%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 5,00% - не се ползват допълнителни отстъпки.
Вид лихва
Променлива лихва
Код на продукта
ML001743