Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Д Банк - Жилищен кредит "Отличен дом"с превод на работна заплата или 150% от месечната погасителна вноска и кредитна карта MasterCard Standart - BGN

  • Банка: Търговска банка Д
  • Последна промяна: 5/3/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 2,75%;
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 3,75%

Лихвата е фиксирана за първите 12 месеца.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6М EURIBOR + надбавка

Лихвата в частта 6 месечен Euribor се преизчислява и променя 2 пъти в годината - на 1-ви март и на 1-ви септември и е валидна за 6 месечен период.
Код на продукта
ML001791