Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Д Банк - Потребителски кредит с ипотека за рефинансиране или за обединяване на задължения с превод на заплата или 150% от месечната погасителна вноска и кредитна карта MasterCard Standart - EUR

  • Банка: Търговска банка Д
  • Последна промяна: 4/24/2019
Договорена лихва
3.50 %
Договорена лихва
Лихвата е фиксирана за първата година
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6М EURIBOR + надбавка

Лихвата в частта 6 месечен Euribor се преизчислява и променя 2 пъти в годината - на 1-ви март и на 1-ви септември и е валидна за 6 месечен период.
Код на продукта
ML001652