Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Директ Кредит - Стандартен ипотечен кредит - EUR

  • Банка: Директ Кредит
  • Последна промяна: 11/5/2015
Договорена лихва
До 25% финансиране - 10.50%
От 25% до 45% финансиране - 11.50%
От 45% до 75% финансиране - 12.50%
Вид лихва
Фиксирана лихва
Код на продукта
ML000250