Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Жилищен кредит с промоционална лихва за 24 месеца, с частичен превод на работна заплата - EUR

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2018
Промоционална лихва (описание)
4.75%
Срок на промоцията
2 години (24 месецa)
Договорена лихва
5.75%

Формира се от 3М EURIBOR + надбавка
Фиксирана за следващите 96 м. и променлива след това
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
3М EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML001764