Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Жилищен кредит за покупка и строителство, с фиксирана лихва до 10 г., с превод на заплата - EUR

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2018
Договорена лихва
Формира се от 3М EURIBOR + надбавка

При пълна отговорност на кредитополучателя - 5,59%

При ограничена отговорност на кредитополучателя - добавя се надбавка от 2,50% над стандартните лихвени проценти
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
3М EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML001525